Verplichting griepvaccinatie bij zorgwerkers: wenselijk en mogelijk?

In reactie op de heftige griepepidemieën in de winters van 2016/2017 en 2017/2018 en de daarop volgende adviezen van het Outbreak Management Team en het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg, heeft de staatssecretaris van VWS op 10 oktober 2018 de Tweede Kamer geïnformeerd verkennend onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid en wenselijkheid griepvaccinatie onder (nieuw) zorgpersoneel verplicht te stellen. Dit vanuit het belang van zowel volksgezondheid (de bescherming van kwetsbare patiënten/cliënten) als zorgcontinuïteit.