Tussenrapportage Ontwikkeling nieuwe bekostiging wijkverpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit beschrijft in dit rapport de stand van zaken rond het uitwerken van een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging.

Tussenrapportage Ontwikkeling nieuwe bekostiging wijkverpleging (PDF | 22 pagina's | 650 kB)