Onderzoek en advies e‐healthmonitor 2.0

Een verkenning naar het in beeld brengen van de digitale transitie.