Gateway Reviewrapport - Programma Wvggz

Het Reviewteam heeft uit documentatie en de interviews opgemaakt dat de wet Wvggz op 1-1-2020 weliswaar in werking is getreden en dat er enige voortgang is geboekt maar nog niet volledig is geïmplementeerd.

Gateway Reviewrapport - Programma Wvggz  (PDF | 20 pagina's | 608 kB)