Tussenrapportage [Ont]regelbus

Eerste observaties van het ontregelteam dat tussen september 2019 en maart 2020 met de [Ont]regelbus langs zorginstellingen trok.