Meta-inventarisatie uitkomstgericht contracteren en organiseren

Transitie van exceptie naar conventie. Een onderzoek voor het project Uitkomstgerichte Zorg.