Effectmeting i-Sociaal Domein

Onderzoek naar het effect van de activiteiten van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Het Ketenbureau heeft als doel de administratieve lasten binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet te verminderen.

Effectmeting i-Sociaal Domein (PDF | 38 pagina's | 1,6 mB)