Onderzoek (gedrags)effecten tariefherijking verpleging en verzorging

Onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit naar de (gedrags)effecten van de wijziging in de tarieven van de Wet langdurige zorg, waarbij de nadruk vooral ligt op het zorgprofiel vv4.

Onderzoek (gedrags)effecten tariefherijking verpleging en verzorging (PDF | 36 pagina's | 1,4 MB)