Rapportage onderzoek financiering informele zorg - verdiepingsonderzoek

Een verdiepingsonderzoek naar de aard van informele zorg die met een persoonsgebonden budget wordt ingekocht. (Als vervolg op het feitenonderzoek).

Rapportage onderzoek financiering informele zorg - verdiepingsonderzoek (PDF | 61 pagna's | 1,6 MB)