Bestaanszekerheid van ouders met Zvw-pgb voor hun kind

Rapport over de bestaanszekerheid van ouders die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen en zichzelf daarvoor (deels) betalen vanuit een Zvw-pgb (persoonsgebonden budget vanuit de Zorgverzekeringswet).

Bestaanszekerheid van ouders met Zvw-pgb voor hun kind (PDF | 45 pagina's | 2,3 MB)