Leidraad verantwoorde personeelssamenstelling voor verpleeghuizen in Nederland

Beschrijving van hoe een zorgaanbieder tot een optimale mix aan competenties kan komen, op basis van de behoefte van cliënten, de zorg die hij wil bieden en de visie van de organisatie.