Besluit Wob-verzoek over beantwoording van Kamervragen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de beantwoording van de Kamervragen over het supermarktkartel tegen leeftijdsverificatiesystemen voor de verkoop van alcohol en tabak.