Besluit op Wob-verzoek over ontheffingen van de Opiumwet

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 mei 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie over ontheffingen op grond van de Opiumwet.