Besluit op Wob-verzoek over maatschappelijke kosten-baten analyse alcohol

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 juni 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen.