Besluit Wob-verzoek inzake de contacten met de tabaksindustrie

De minister  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 september 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die direct of indirect betrekking hebben op informatie over contacten met de tabaksindustrie in de periode tussen 30 augustus 2013 en 23 mei 2017.