Besluit Wob-verzoek over over de stof cannabidiol CBD

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 31 januari 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de stof cannabidiol (CBD).