Besluit Woo-verzoek over inkomenstoets WMO

Besluit op een verzoek om informatie over bestuurlijk overleg met de gemeente Krimpen aan den IJssel over de inkomenstoets WMO. Het verzoek is op 6 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 22 juli 2022 dit besluit genomen.

Besluit Woo-verzoek over inkomenstoets WMO (PDF | 9 pagina's | 1,4 MB)

Bijlagen bij Woo-verzoek over inkomenstoets WMO (PDF | 29 pagina's | 7,9 MB)