Verhuizing Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) is in 2019 van Londen naar Amsterdam verhuisd. Alle officiële stukken over de verhuizing zijn nog steeds online beschikbaar.

Besluit om te verhuizen

Op 20 november 2017 werd in de marge van de vergadering van de Raad Algemene Zaken van de Europese Unie besloten  om het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Amsterdam  te verhuizen. Deze beslissing was een gevolg van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. Omdat het EMA een Europees agentschap is, moest het op zoek naar een nieuw Europees onderkomen.

Over het EMA

Het EMA (Engelstalige site) speelt een centrale rol in de beoordeling van nieuwe geneesmiddelen die op de Europese markt worden toegelaten. Dit betreft medicijnen voor mens èn dier. Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van die geneesmiddelen staan daarbij voorop.

Daarnaast bewaakt het EMA de veiligheid van geneesmiddelen die al op de markt zijn en treedt het op bij risico’s voor de volksgezondheid. Het EMA speelt bovendien een grote rol bij onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen binnen de Europese Unie. Het agentschap is opgericht in 1995 en was tot maart 2019 gevestigd in Londen.

Meer informatie over de verhuizing

In het archiefweb vindt u alle informatie over de verhuizing. Het gaat om de volgende informatie:

  • aanleiding verhuizing;
  • tijdelijk en nieuw EMA-gebouw in Amsterdam;
  • ondersteuning EMA-medewerkers;
  • tijdlijn (overzicht van gebeurtenissen vanaf het moment dat bekend werd dat het EMA naar Amsterdam zou verhuizen);
  • nieuwsberichten en nieuws uit de media;
  • publicaties en documenten (voor meer achtergrondinformatie).

Documenten