Rapporten ministerie van VWS

Het ministerie van VWS geeft regelmatig opdracht aan instellingen en bureaus om onderzoek te doen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een overzicht van de beleidsrelevante rapporten vindt u nu op deze website. Het gaat om rapporten die sinds 1 april 2015 zijn verschenen.

In het overzicht vindt u per rapport de titel en een korte samenvatting. Ook is er een link naar de website waar het hele rapport is te lezen. Of het rapport is als bestand toegevoegd. De rapporten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het beleid van het ministerie van VWS. Het gaat om publicaties van 19 VWS-concernorganisaties en kennisinstellingen.

Daarnaast vindt u hier rapporten waarvoor VWS aan andere organisaties opdracht heeft gegeven onder de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARVODI 2014). Het ministerie maakt deze rapporten openbaar, omdat zij een open en transparante overheid heel belangrijk vindt. VWS nam daarom deel aan de pilot actieve openbaarmaking onderzoeksrapporten van het ministerie van BZK.

In november 2016 informeerde BZK de Tweede Kamer dat alle departementen voortaan  meedoen aan de actieve openbaarmaking van (ARVODI) rapporten.

Rapporten per thema’s

De overzichten van de rapporten staan per thema ingedeeld. Er zijn 7 thema’s. Op elke themapagina vindt u de titels van de verschenen rapporten in chronologische volgorde. Het meest recente rapport staat bovenaan.

Het ministerie doet zijn uiterste best om het overzicht zo compleet en actueel mogelijk te houden. VWS vult de overzichten maandelijks achteraf aan.

Organisaties en instellingen

Op dit moment vindt u hier rapporten van de volgende 19 organisaties en instellingen:

 • Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ);
 • Inspectie Jeugdzorg (IJZ);
 • Rijksinsitituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S);
 • Gezondheidsraad (GR);
 • Nederlandse Sportraad (NLsportraad);
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP);
 • Nederlands Zorgautoriteit (NZa);
 • Zorginstituut Nederland (ZINL);
 • Onderzoeksinstituut ZonMw;
 • Onderzoeksinstituut Nivel;
 • Trimbos-instituut;
 • Kennisinstituut Movisie;
 • Kenniscentrum Vilans;
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJI);
 • Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB);
 • Mulier Instituut;
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA);
 • Celsus, Academie voor betaalbare zorg.
De Rijksoverheid. Voor Nederland