’t Groene Sticht laatste winnaar Zilveren Woonladder

Tijdens de conferentie Wonen in de backyard is de Zilveren Woonladder 2010 uitgereikt aan het project ’t Groene Sticht te Utrecht. Bijzonder aan de prijsuitreiking was dat deze gezamenlijke prijs van de ministeries van BZK en VWS voor de laatste keer werd uitgereikt door de oorspronkelijke initiatiefneemster van de prijsvraag, voormalig minister van VROM, mevrouw Sybilla Dekker. De uitreiking vond plaats tijdens een dag die in het teken stond van het realiseren van woonprojecten voor bijzondere doelgroepen.

’t Groene Sticht is een woon- en werkbuurt in de Utrechtse uitbreidingswijk Leidsche Rijn, waarin de verbinding tussen buurtbewoners en de opvang en ondersteuning van kwetsbare groepen centraal staat. Tot de primaire doelgroep behoren dak- en thuislozen en mensen in een kwetsbare positie. Daarnaast richt ’t Groene Sticht zich op bewoners in de directe omgeving die een bijdrage willen leveren aan een actieve en levendige buurt.

Voor 2010 was het thema van de prijsvraag 'Onbeperkt Houdbaar!'. Centraal staat de wijze waarop de financiële en organisatorische houdbaarheid van projecten succesvol kan worden geborgd. Mede door de stimulans die er van de prijs is uitgegaan, zijn projecten als ’t Groene Sticht gerealiseerd. ’t Groene Sticht, dat in 2003 is opgeleverd, is een nieuwbouwwijk waarbij de bewoners bewust er voor kiezen om te wonen met kwetsbare mensen, in plaats van hiertegen te protesteren. De jury waardeert de verbinding tussen mensen die uit idealistische en praktische overwegingen hier voor kiezen, met mensen die niets te kiezen hebben.