Reactie woordvoerder van minister Schippers op RTL item Olympische Spelen

“Voor minister Schippers was het argument om het bedrag van 8 miljard niet te noemen het feit dat het noemen van een som van bedragen 17 jaar voor aanvang van de Spelen volstrekt willekeurig zou zijn.

Reactie woordvoerder Edith Schippers:

“Voor minister Schippers was het argument om het bedrag van 8 miljard niet te noemen het feit dat het noemen van een som van bedragen 17 jaar voor aanvang van de Spelen volstrekt willekeurig zou zijn. Bovendien betreft het de kosten van één van de verschillende voorlopige scenario’s en zijn de baten daarbij niet betrokken. Dat geeft hoe dan ook een vertekend beeld. Dat was ook het ambtelijke advies. Het is zaak iedereen transparant te informeren over de verschillende varianten. Dat heeft de minister gedaan door het rapport ongecensureerd aan de Tweede Kamer toe te zenden. Het argument van negatieve beïnvloeding van draagvlak heeft geen enkele rol gespeeld bij de beslissing over de aanbiedingsbrief, evenmin een positieve beïnvloeding door alleen de baten te noemen. De minister zal de notitie op basis waarvan de aanbiedingsbrief is opgesteld en de ambtelijke notitie ten behoeve van haar inbreng in het kabinetsberaad hierover openbaar maken.”

Donderdag 22 maart 2012