Blokhuis: Niet achterover leunen bij tegengaan alcoholvergiftigingen en -ongevallen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) is voorzichtig positief dat het aantal alcoholvergiftigingen - ook onder kinderen - lijkt af te nemen. Ook al blijft er op dit terrein nog veel werk te verrichten door alle betrokkenen. Tegelijkertijd is Blokhuis bezorgd over het stijgende aantal ongevallen - ook als gevolg van geweldpleging - waarbij alcohol een rol speelt. Uit nieuwe cijfers van Veiligheid NL blijkt dat deze stijging het sterkst is onder 18-24 jarigen en vooral 55 plussers.

In 2016 kwamen zo’n 5.000 mensen van 55 plus op de eerste hulp terecht door een ongeval waarbij alcohol een rol speelde. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2013 toen het om zo’n 3.000 mensen van 55 plus ging.

Blokhuis: “Er is de afgelopen jaren heel veel aandacht geweest voor het tegengaan van alcoholgebruik onder de 18. Dat levert ook iets op. We zien dat jongeren later starten met drinken en minder drinken. Daar moeten we dus volop mee doorgaan en tegelijkertijd extra aandacht hebben voor andere groepen, zoals 55 plussers. Deze mensen zijn oud en wijs genoeg om zelf te weten wat goed is. Dus we moeten zeker niet denken dat we iets bereiken met opgeheven vingertjes of belerende teksten. Daar geloof ik sowieso niet in. Maar we zullen wel samen iets moeten doen om deze trend te keren. Daarop ga ik me beraden en ik wil daarover ook in gesprek met ouderenbonden.”

Agenda problematisch alcoholgebruik

De aanpak van alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol en maakt deel uit van de bredere agenda rond problematisch alcoholgebruik. Deze zal rond de zomer aan de Tweede Kamer worden aangeboden.