Geneesmiddel Trodelvy niet in basispakket

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zal het geneesmiddel Trodelvy voor triple-negatieve borstkanker niet opnemen in het basispakket verzekerde zorg. De prijs die de leverancier vraagt voor het middel staat volgens het advies van het Zorginstituut niet in verhouding tot de gezondheidswinst die het oplevert; daarvoor is een korting van 75% nodig. De leverancier is niet bereid gebleken om deze korting te bieden.

Minister Ernst Kuipers: “Ik had natuurlijk erg graag gezien dat de leverancier akkoord was gegaan met een maatschappelijk aanvaardbare prijs, zodat het middel opgenomen had kunnen worden in het basispakket. Helaas is dat niet gebeurd. Het dilemma is dat dit geneesmiddel wel gezondheidswinst oplevert, maar die gezondheidswinst niet in verhouding staat tot de prijs die ervoor gevraagd wordt en er dus geen sprake is van doelmatige zorg. Ondoelmatige uitgaven  aan een geneesmiddel betekent dat er minder geld beschikbaar is voor andere belangrijke onderdelen van de zorg. Dat is niet de kant die ik op wil.”

Omdat de onderhandelingen tussen het ministerie en de leverancier van Trodelvy (stofnaam: sacituzumab govitecan) niet zijn geslaagd, zal het geneesmiddel niet worden opgenomen in het basispakket. In de onderhandelingen is gebleken dat de leverancier niet bereid is om te voldoen aan het advies van het Zorginstituut. Mocht de leverancier alsnog bereid zijn om tot aan aanvaardbare prijsafspraak te komen, dan is minister Kuipers bereid om zijn besluit te heroverwegen.

Solidariteit onder druk

De uitgaven aan de zorg stijgen hard. Om de solidariteit in ons vergoedingsstelsel nu en in de toekomst te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om geneesmiddelprijzen en -uitgaven te beteugelen. Zo kan het dus gebeuren dat een geneesmiddel wel gezondheidswinst oplevert, maar dat die gezondheidswinst niet in verhouding staat tot de prijs die ervoor gevraagd wordt en er dus geen sprake is van doelmatige zorg. Met het afsluiten van het integraal zorgakkoord is het des te meer duidelijk geworden dat er soms scherpe afwegingen gemaakt moeten worden over waar onze collectieve financiële middelen voor worden ingezet.

Trodelvy is een geneesmiddel voor een bepaald type borstkanker, triple-negatieve borstkanker. Dit middel kan worden ingezet nadat patiënten minstens twee eerdere lijnen van behandeling met geneesmiddelen hebben gehad en deze geen effect meer hebben. Patiënten die in dit stadium behandeld worden, worden niet meer beter. Door een behandeling met Trodelvy leven patiënten gemiddeld nog 5,4 maanden langer.
In Nederland zouden er naar verwachting per jaar 139 patiënten behandeld worden met Trodelvy. Het middel kost gemiddeld € 68.707 per patiënt. Daarmee zouden de uitgaven aan Trodelvy oplopen tot € 9,6 miljoen per jaar.
 

Geneesmiddelensluis

Trodelvy is eind 2021 in de zogeheten sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst. Zorginstituut Nederland heeft Trodelvy daarna voor de inzet bij triple-negatieve borstkanker beoordeeld en adviseerde de minister Trodelvy alleen op te nemen in het basispakket als er met de leverancier van Trodelvy minimaal 75% korting op de prijs zou worden overeengekomen. De 75 procent korting is nodig om op een kosteneffectieve prijs uit te komen. Bij een lager kortingspercentage leidt de vergoeding van Trodelvy impliciet tot verdringing van zorg die meer kosteneffectief is.