Begroting en jaarverslag VWS

De begrotingen en de jaarverslagen van het ministerie van VWS vindt u op Rijksbegroting.nl.