Begroting en jaarverslag VWS

U kunt de begrotingen en jaarverslagen van het ministerie van VWS downloaden in het onderwerp Prinsjesdag. De officiële stukken staan ook op Rijksfinancien.nl.