Commissies

De ministerraad heeft in 2005 besloten om de vergoedingen van leden van adviescommissies openbaar te maken. In onderstaand overzicht staan alle commissieleden die van het ministerie van VWS een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.