Meldingenregister ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) registreert voor de uitvoering van haar werkzaamheden vaak persoonsgegevens van burgers. Zo houdt bijvoorbeeld het Donorregister gegevens bij van mensen die zich als orgaandonor hebben aangemeld.

Het overzicht van meldingen is te vinden in het meldingenregister van VWS.