College sanering zorginstellingen

Het College sanering zorginstellingen is een zelfstandig bestuursorgaan op het terrein van de volksgezondheid.

Het voert taken uit in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). De voornaamste taak van het College sanering is het houden van toezicht op de verkoop en verhuur van vastgoed door zorginstellingen.