College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is een zelfstandig college dat beslissingen neemt over het op de markt toelaten van geneesmiddelen. Daarmee bevordert het CBG het goed en veilig gebruik van geneesmiddelen in Nederland.