Dienst Testen

Dienst Testen is opgericht door het ministerie van VWS om de Nederlandse testcapaciteit in kaart te brengen en te vergroten. Dienst Testen regisseert de samenwerking tussen betrokken partijen als GGD's en laboratoria, koopt testmaterialen in en zorgt voor een soepel lopende testketen.