Persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen bij het LCH

Zorginstellingen en zorgprofessionals kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het coronavirus aanvragen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Het LCH verzorgt de distributie van de ingekochte middelen naar alle zorgsectoren. Bijvoorbeeld naar ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en GGZ-instellingen.

Verdeling van de beschermingsmiddelen

Het LCH verzorgt de verdeling van de ingekochte middelen naar alle zorgsectoren. Hierbij maakt het LCH gebruik van bestaande netwerken die al bij vele zorginstellingen producten leveren: OneMed/QRS en Mediq.

ROAZ stuurt op toewijzing middelen

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) blijft inhoudelijk sturen op de toewijzing van de middelen. Meer informatie over de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen vindt u in de factsheets over de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen bij het LCH

Het LCH heeft twee portalen ingericht waar zorginstellingen persoonlijke beschermingsmiddelen, buiten de reguliere orders om, kunnen aanvragen. Voor zorgverleners die niet in dienst zijn van een zorgorganisatie is er de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg. Hierin staat in welke situatie en op welke manier zij beschermingsmiddelen kunnen krijgen. 

Bestellen voor ziekenhuizen, ambulancezorg of PBM-coördinatoren in de ROAZ-regio’s: via OneMed/QRS

U kunt bestellingen doen van persoonlijke beschermingsmiddelen via het aanvraagportaal van OneMed/QRS.

Bij vragen over bestellingen of aansluiting op de portal kunt u contact opnemen met OneMed/QRS (supportvws@QRS.nl)

Bestellen voor huisartsen, zorginstellingen uit de care-sector en GGZ: via Mediq

Valt uw organisatie onder de andere zorginstellingen die zijn opgenomen in de verdeelsystematiek van VWS, zoals huisartsen, verpleeg- of verzorgingshuizen en GGZ? Dan kunt u materialen bestellen bij het LCH via het aanvraagportaal van Mediq.

Voor vragen over aansluiting of bestellingen, kunt u contact opnemen met met Mediq (088-8889404).

Bestellen voor zzp’ers: via SoloPartners

Als zzp’er in de zorg kunt u persoonlijke beschermingsmiddelen op de volgende manieren bestellen:

  1. Als u werkt in opdracht van een zorginstelling, dan kan uw opdrachtgever persoonlijke beschermingsmiddelen voor u bestellen.
  2. Is dit niet het geval en bent u lid van een beroepsvereniging, dan kunt u daar contact mee opnemen. Zij kunnen u laten aansluiten op het bestelplatform van het LCH.
  3. Werkt u niet in opdracht van een zorginstelling en bent u niet aangesloten op een beroepsvereniging, dan kunt u zich melden bij Solo Partners.

Bestellen voor zorgverleners van pgb-houders, mantelzorgers of vrijwilligers in de palliatieve zorg: op recept

Werkt u als mantelzorger, vrijwilliger in de palliatieve zorg of als zorgverlener voor een pgb-houder met (symptomen van) COVID-19? Dan kan uw cliënt of naaste, wanneer zij getest zijn, een recept aanvragen bij de huisarts of GGD-arts voor een korte termijn-pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij een positieve test kan op naam van de cliënt een langetermijnpakket worden verkregen. De uitgangspunten en voorwaarden kunt u lezen in de richtlijn: Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg.

Aanbieders van persoonlijke beschermingsmiddelen

Op dit moment werkt het LCH met 50 vaste leveranciers samen om voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen in te kopen. Met deze leveranciers hebben we inmiddels goede ervaringen opgedaan en zij zorgen momenteel voor voldoende volume. Het LCH is wel op zoek naar samenwerking met nieuwe leveranciers die kunnen bijdragen aan een verbreding van de huidige aanvoerlijnen, bijvoorbeeld uit andere regio’s of landen dan waar het LCH reeds mee werkt. Leveranciers van persoonlijke beschermingsmiddelen die kunnen bijdragen aan deze verbreding, kunnen zich melden via: info@lchulpmiddelen.nl.

Besluiten tot aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen geschiedt op basis van diverse criteria. Voorop staat dat de betreffende materialen moeten voldoen aan kwaliteitsvoorwaarden op basis van RIVM-richtlijnen. Alle leveranciers worden gescreend op criteria zoals betrouwbaarheid, kredietwaardigheid, leverzekerheid (incl. snelheid), volume en prijs. Bij de inkoop van beschermingsmiddelen door het LCH staat de veiligheid van de producten voorop. 

Bekijk ook: