Rapporten van en voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft regelmatig opdracht aan instellingen en bureaus om onderzoek te doen op haar vakgebied. Jaaroverzichten van deze rapporten vindt u op deze pagina. 

In de overzichten vindt u per rapport de titel en een korte samenvatting, met een link naar het rapport. De rapporten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het beleid van het ministerie van VWS. Het gaat om publicaties van 19 VWS-concernorganisaties en kennisinstellingen.

Daarnaast staan er in de overzichten rapporten waarvoor VWS aan andere organisaties opdracht heeft gegeven onder de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARVODI). Het ministerie maakt deze rapporten openbaar, omdat zij een open en transparante overheid heel belangrijk vindt.

Rapporten per thema

De overzichten van de rapporten staan per thema ingedeeld. Er zijn 7 thema's:

 • Care
 • Cure
 • Gezondheidsbevordering en -bescherming
 • Sport
 • Welzijn
 • Jeugd
 • Overige rapporten

Per thema vindt u de titels van de verschenen rapporten in chronologische volgorde. Het meest recente rapport staat bovenaan.

Het ministerie doet zijn uiterste best om het overzicht zo compleet en actueel mogelijk te houden. VWS vult het overzicht maandelijks achteraf aan.

Organisaties en instellingen

Op dit moment vindt u hier rapporten van de volgende 18 organisaties en instellingen:

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S)
 • Gezondheidsraad (GR)
 • Nederlandse Sportraad (NLsportraad)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Nederlands Zorgautoriteit (NZa)
 • Zorginstituut Nederland (ZINL)
 • Onderzoeksinstituut ZonMw
 • Onderzoeksinstituut Nivel
 • Trimbos-instituut
 • Kennisinstituut Movisie
 • Kenniscentrum Vilans
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
 • Kenniscentrum Sport & Bewegen
 • Mulier Instituut
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Celsus, Academie voor betaalbare zorg