Winnaar Shakingtree Award 2020

De winnaar van de Shakingtree Award 2020 is Sander Hilberink. De andere twee genomineerden waren: Merel van Groningen en Sylvia Hartman.

De jury koos Sander Hilberink als winnaar van de Shakingtree Award 2020. Sander laat zijn beperkingen geen obstakel zijn voor wat hij wil bereiken. De jury weet hoe lastig het is om als gelijkwaardig gezien te worden als je lijf anders functioneert en als je spraak niet optimaal werkt. Desondanks wist Sander de top te bereiken. Sander is daarmee een rolmodel voor heel veel mensen met een beperking. Sander loopt voorop en wijst hen én ‘gezonde mensen’ de weg. Bij alles wat Sander doet is zijn humor, en soms zelfspot, onmiskenbaar.

Sander Hilberink winnaar Shakingtree Award 2020

Ook genomineerd in 2020

In 2020 waren Merel van Groningen en Sylvia Hartman ook genomineerd voor de Shakingtree Award.

Merel viel ooit in handen van een loverboy/mensenhandelaar. Zij wist te ontkomen en bouwde constructief en succesvol aan een nieuw leven. Ze trouwde, kreeg kinderen en besloot dat zij haar leven wilde wijden aan het onderwijzen en begeleiden van jongeren om te voorkomen dat seksuele uitbuiting de kans krijgt. Ook helpt ze jonge vrouwen die slachtoffer zijn geweest van uitbuiting om hun leven een andere, positieve wending te geven. Merel doorbreekt taboes. Zij zorgt ervoor dat jonge vrouwen naar voren durven komen met hun verhalen en zij geeft ze hoop. Merel schreef meerdere boeken en zet pijnlijke en schokkende ervaringen om in ervaringsdeskundigheid en hulpverlening in de MerelvanGroningen Foundation.

Merel van Groningen genomineerde Shakingtree Award 2020

Sylvia maakt het verschil op de werkvloer. Ze is huiskamerbegeleidster op een afdeling long stay somatiek in een Haags verzorgingstehuis waar vooral cliënten met niet aangeboren hersenletsel verblijven. Sylvia haar missie is om de kwaliteit van leven van de mensen in het verzorgingshuis op een hoog mogelijk niveau te krijgen. Met haar creativiteit en vermogen om te improviseren maakte ze van de verpleeghuis-huiskamer een warm thuis.  Sylvia is een voorbeeld voor persoonsgerichte zorg. Een symbool voor al die mensen in de zorg die elke dag proberen het verschil te maken in leven van bewoners. Sylvia laat zien dat je met heel weinig  van grote betekenis kan zijn. 

Sylvia Hartman genomineerde Shakingtree Award 2020