Opdracht van het LCH en samenstelling

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) heeft 2 taken: de centrale inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg. En de distributie van de persoonlijke beschermingsmiddelen aan zorginstellingen en -professionals om hen te beschermen tegen het coronavirus. Daarvoor werkt het LCH samen met deskundigen uit de zorgsector, bij transport- en distrbutiebedrijven en de producenten.

Belangrijkste taken van het LCH

Het LCH heeft als 2 belangrijkste taken:

  • centrale inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg en
  • distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen aan zorginstellingen en –professionals.

Het LCH zorgt voor de aanvullende inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, naast het reguliere inkoopproces van zorgaanbieders bij hun vaste leveranciers.

Bundeling van kennis, ervaring en relaties

Belangeloze samenwerking is daarbij de sleutel voor succes. In het LCH hebben zorgaanbieders, distributiebedrijven en producenten de handen ineengeslagen om sterker te staan en onderlinge concurrentie tussen zorgaanbieders te voorkomen. Bundeling van kennis, ervaring en relaties vergroot de kans om succesvol te zijn op de internationale markt van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen.

Tijdelijke publiek-private samenwerking met verschillende partners

Het LCH is een tijdelijke publiek-private samenwerking zonder winstoogmerk. Het LCH is opgericht op initiatief van de zorgsector, in opdracht van het ministerie van VWS, voor deze crisisperiode. Het LCH is een krachtenbundeling van kennis en expertise en functioneert als tijdelijk samenwerkingsverband van deskundigen uit de hoek van zorgaanbieders, distributiebedrijven, transporteurs en producenten van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Samen werken zij hard om beschermingsmiddelen in te kopen en om deze bij de zorgverleners te krijgen. Het LCH is een samenwerkingsverband tussen personen en geen vereniging.

Samenwerkingspartners binnen het LCH

De volgende personen werken mee aan het LCH:

  • Deskundigen op het gebied van supply chain management, die ook de professionele netwerken van hun bedrijven ter beschikking stellen om materialen naar Nederland te halen (Skyteam/KLM) of binnen Nederland te verspreiden (OneMed/QRS & Mediq).
  • Deskundigen uit zorgorganisaties. Bijvoorbeeld van academische ziekenhuizen, medische centra of andere zorginstellingen. Zij brengen kennis in vanuit de zorg, over onder meer inkoop en kwaliteitsbewaking ten behoeve van de zorg. Denk aan directeuren inkoop van zorginstellingen of coassistenten uit het A-UMC  die de telefoon bedienen om alle aanbieders te woord staan.
  • Experts die gevraagd zijn om specifieke kennis in te brengen bij het LCH, bijvoorbeeld op het gebied van prognoses maken, inkoop van medische hulpmiddelen, financiën, crisisorganisaties inrichten, communicatie of logistiek. Voorbeelden hiervan zijn experts van bedrijven als Brocacef, BCG, Accenture, Vintura, Reputatiegroep en PostNL.
  • Deskundigen met expertise op het gebied van het opzetten van Nederlandse productielijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Zij hebben hun kennis gedeeld met de ministeries van EZK en VWS. Voorbeelden hiervan zijn Shell en DSM.
  • Deskundigen uit het publieke domein, die kennis en ervaring hebben ingebracht van bijvoorbeeld inkoop bij de overheid, kwaliteitsmetingen, logistiek, netwerken van zorginstellingen, overheidsfinanciën en de vraagstellingen in zorginstellingen. Denk hierbij aan onder andere de ministeries van Defensie en VWS, de NFU (academische ziekenhuizen), RIVM, ZonMw en GGD GHOR.

Verandering samenwerking bij andere behoefte

De samenstelling van het LCH wisselt regelmatig. Inbreng van kennis kan variëren al naar gelang de behoefte op dat moment. Bovenstaande lijst van deskundigen verandert daarmee voortdurend.

Bekijk ook