Dienst Testen

De Dienst Testen is opgericht door het ministerie van VWS om de Nederlandse testcapaciteit in kaart te brengen en te vergroten. De Dienst Testen coördineert de opschaling van de testcapaciteit voor corona en faciliteert de samenwerking binnen de diagnostische keten.