Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten

Het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK) is opgericht door het ministerie van VWS om de Nederlandse testcapaciteit in kaart te brengen en te vergroten. Het LCDK coördineert de opschaling van de testcapaciteit voor corona en faciliteert de samenwerking binnen de diagnostische keten.