Organisatie Dienst Testen

Om de Nederlandse capaciteit voor coronatesten in kaart te brengen en te vergroten, richtte het ministerie van VWS in maart 2020 de stuurgroep Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) op. De Dienst Testen voert in opdracht van het ministerie van VWS het beleid van de LCT uit.

Grootschalig en laagdrempelig testen is onderdeel van de Nederlandse maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De capaciteit van laboratoria van vóór de coronacrisis was niet genoeg om iedereen in Nederland met klachten te kunnen testen. En door de wereldwijd toegenomen vraag naar coronatesten ontstond schaarste aan sommige testmaterialen. Bovendien mocht de reguliere diagnostiek niet in het gedrang komen door de coronatesten. 

Wat de Dienst Testen doet

De Dienst Testen verzamelt data uit de diagnostische keten (het netwerk van laboratoria en GGD’en) over:

  • de verwachte vraag naar testen
  • de beschikbare testcapaciteit per lab
  • de voorraden van testmaterialen

Op basis van deze gegevens besluit de Dienst Testen of de teststromen van GGD’en naar laboratoria verlegd moeten worden en hoe de testmaterialen worden verdeeld. De Dienst Testen werkt hierbij samen met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Verder laat de Dienst Testen zich adviseren door de Taskforce Moleculaire Diagnostiek en de Taskforce Serologie. 

Operations Room

De Dienst Testen heeft via de Operations Room (Opsroom) direct contact met de laboratoria en de GGD’en. Vragen en problemen die in de testketen spelen, komen binnen bij de Opsroom. Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen over opschaling, sneltesten of het inrichten van nieuwe teststraten. Alle vragen worden direct worden beoordeeld en zoveel mogelijk ook meteen beantwoord. De problemen die meer tijd vragen worden opgeschaald naar een team van GGD en labdeskundigen. Via de Opsroom houdt de Dienst Testen continu oog op wat er speelt in de keten. Verder kan de Dienst Testen een helder onderscheid maken tussen snel oplosbare problemen en vragen die meer tijd kosten. Ook kunnen trends in de vragen en problemen sneller gesignaleerd worden.