Veilig en met plezier sporten en bewegen

Iedereen moet met plezier kunnen sporten en bewegen in een veilige omgeving. Grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel, in elke vorm. Samen met sportbonden en gemeenten werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan een veilige sportomgeving.

Actie tegen grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt zowel binnen als buiten de sport nog veel te vaak voor. Daarom start het kabinet op korte termijn met het Nationaal Actieprogramma (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 

Mariette Hamer is sinds april 2022 actief als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. In deze functie adviseert zij het kabinet gevraagd en ongevraagd over maatregelen die nodig zijn om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. Ook is zij het boegbeeld van het maatschappelijke gesprek dat moet leiden tot een cultuurverandering in de sport.

Maatregelen om misstanden tegen te gaan

Het ministerie van VWS wil misstanden in de sport voorkomen en werken aan een positieve sportcultuur. Daarom ondersteunt zij de onderzoeken van NOC*NSF voor een veilige sport. Om een veilige sportomgeving voor iedereen te creëren neemt het ministerie de volgende maatregelen:

 • In 2022 wordt geld vrijgemaakt voor de sportsector om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en tegen te gaan. Bijvoorbeeld door:
  • integriteitsmanagers voor sportbonden aan te stellen;
  • vertrouwenscontactpersonen op te leiden;
  • sporters weerbaar te maken;
  • de code Goed Sport Bestuur te implementeren. 
 • Stimuleren van het gebruik van de regeling gratis VOG voor de sportsector.
 • Bij het Universitair Medisch Centrum Groningen kunnen sporters terecht die stelselmatig te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen ook Slachtofferhulp Nederland om hulp vragen.
 • Via het nieuwe Sportakkoord  wil het ministerie lokaal meer aandacht krijgen voor sociale veiligheid. En de maatschappelijke waarde van topsport centraal te stellen. 
 • Het ministerie onderzoekt de governance van een veilige en integere sport. Hiervoor is onder meer een onafhankelijke evaluatie uitgezet, die verbetervoorstellen moet opleveren. 
 • Onderzoek naar de topsportcultuur in verschillende sporten krijgt financiering.
 • Het Kenniscentrum Sport en Bewegen verzamelt kennis over een sociaal veilige sport.
 • Via NOC*NSF is er de mogelijkheid om sport-specifiek onderzoek te doen naar grensoverschrijdend gedrag in de betreffende sport. Daarnaast loopt er een groot onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de danssector.

Aanpak racisme en discriminatie in de voetbalwereld

Om discriminatie en racisme in het voetbal aan te pakken, werken de Rijksoverheid en voetbalbond KNVB samen aan het programma ‘Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel’. Het programma bevat maatregelen om racisme en discriminatie te voorkomen, signaleren en sanctioneren.

Meld grensoverschrijdend gedrag

Iedereen die te maken heeft (gehad) met grensoverschrijdend gedrag wordt aangemoedigd om zijn of haar vertel te vertellen. Bijvoorbeeld aan een vriend, familielid of sportgenoot. En om het te melden bij het Centrum Veilige Sport Nederland.