Kamerbrief over Beter aanbesteden

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen om in te zetten op het verbeteren van de kwaliteit van aanbestedingen.