Kamerbrief over Aanbieding vierde periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Minister Kamp (EZ) biedt de vierde periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts aan de Tweede Kamer.