Uitstel beantwoording vragen over de tekortkoming bij aansluitingsplicht Liander bij nieuwbouwproject Oostweide in Heiloo

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over vragen die gesteld zijn door de Kamerleden Rudmer Heerema en Koerhuis (beiden VVD) aan minister Blok (BZK), over de tekortkoming bij de aansluitingsplicht van nutsbedrijf Liander bij het nieuwbouwproject ‘Oostweide’ in Heiloo.