Elektronisch aanbesteden

Sinds 1 juli 2017 gebeurt aanbesteden in Nederland volledig elektronisch. Overheden publiceren Nederlandse aanbestedingen op TenderNed, een online marktplein. Komt een aanbesteding boven de drempelwaarde uit? Dan komt deze ook op Tenders Electronic Daily (TED) te staan.

Elektronisch aanbesteden verplicht

Sinds 1 juli 2017 is elektronisch aanbesteden of e-aanbesteden verplicht voor aanbestedingen boven de drempelwaarden. Bij e-aanbesteden verloopt alle communicatie en informatie-uitwisseling tussen overheden en ondernemers elektronisch (digitaal).

E-aanbesteden maakt aanbesteden eenvoudiger en bespaart tijd en geld. Ondernemers hoeven bijvoorbeeld nog maar 1 keer hun bedrijfsgegevens in te vullen. Het verlaagt de drempel voor ondernemers om in te schrijven op opdrachten. En overheden kunnen kiezen uit meer en betere inschrijvingen.

Digitale bekendmakingen van aanbestedingen

Een aanbesteding start met een aankondiging van de opdracht. Overheden moeten opdrachten boven de drempelwaarden op TenderNed publiceren. Op die manier weten ondernemers welke aanbestedingen er zijn. En voor welke aanbestedingen ze hun interesse kenbaar kunnen maken.

Gaat het om een andere procedure, zoals een meervoudige onderhandse aanbesteding? Hierbij nodigt de overheid rechtstreeks de ondernemers uit die een offerte mogen uitbrengen. In dat geval mag de overheid TenderNed gebruiken, maar het is niet verplicht.

Meer informatie voor ondernemers over de aanbestedingsregels staat op de website Ondernemersplein.kvk.nl.

TED: Europees digitaal platform voor aanbestedingen

TenderNed linkt opdrachten boven de drempelwaarde automatisch door naar de Tenders Electronic Daily (TED). Dat is het Europese digitale platform voor aanbestedingen. Op TED zijn alle aanbestedingen uit de landen van de Europese Unie (EU) te vinden. Zo kunnen bedrijven uit alle EU-landen op die aanbestedingen inschrijven.

In de aankondiging mogen geen eisen staan waar alleen nationale bedrijven aan kunnen voldoen. Ook mag de opdrachtomschrijving niet verwijzen naar bepaalde merken. Zo kunnen gelijkwaardige producten van andere merken ook meedoen. Voor elke aankondiging is een standaardformulier. U vindt de formulieren in de publicatieblad Verordening 2015/1986 van de Europese Unie.