Nieuwe aanjager aan de slag met afmaken Actieagenda Beter Aanbesteden

Onder leiding van de nieuwe aanjager Karsten Klein gaan ondernemers en overheidsorganisaties zoals gemeenten gezamenlijk verder met de 23 acties om de praktijk van aanbesteden te verbeteren. Inmiddels zijn er acht punten gerealiseerd van de Actieagenda Beter Aanbesteden die in februari dit jaar is overhandigd in Amsterdam aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Gereed zijn onder andere voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van opdrachten verder tegen te gaan, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten. Ook is de handreiking tenderkostenvergoeding gemaakt, een verduidelijking van de wetgeving over het al dan niet toekennen van een vergoeding aan ondernemers voor de kosten die zij maken in een aanbestedingsprocedure. Meer hierover in de Kamerbrieven: Aanbieding handreiking tenderkostenvergoeding en Beter Aanbesteden: voortgang diverse moties.

Nieuwe aanjager actieagenda benoemd

Oud-wethouder Karsten Klein (Den Haag) is door staatssecretaris Keijzer (EZK) aangesteld als nieuwe aanjager van de Actieagenda Beter Aanbesteden. Als wethouder economie maakte Klein zich al sterk voor de groeimogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf. Klein is de opvolger van Matthijs Huizing die in juni is benoemd als wethouder in de gemeente Oegstgeest en daarom is gestopt als aanjager. 

Bij de evaluatie van de aanbestedingswet is door het vorige kabinet toegezegd om het zogenoemde traject Beter Aanbesteden te starten. Hiermee is in kaart gebracht hoe partijen effectiever kunnen omgaan met de verplichtingen bij het inkopen van producten of diensten. Dat gaat ook om praktische afspraken, zoals de opdracht aan het bedrijfsleven om het kennispeil van inkopers actief te ondersteunen via zogenoemde marktdagen.

Overheid besteedt voor 73 miljard euro aan

Nederlandse gemeenten spenderen gemiddeld bijna de helft van hun budget aan inkoop van bijvoorbeeld groenonderhoud, openbare verlichting of straatnaamborden. In totaal besteedt de overheid jaarlijks voor 73 miljard euro aan. Als dit op een goede manier gebeurt, levert dit extra groeimogelijkheden op voor ondernemers, een efficiënte inkooppraktijk bij overheden en een effectieve besteding van belastinggeld.

Brede samenwerking leidt tot actieagenda

De gezamenlijke actieagenda is tot stand gekomen in regionale en landelijke teams met ondernemers, inkopers van bijvoorbeeld gemeenten, brancheorganisaties zoals VNO-NCW en MKB-Nederland, de VNG en aanbestedingsjuristen. Bekijk de volledige Actieagenda Beter Aanbesteden.