Beantwoording Kamervragen over het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht

Minister Dekker (JenV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66)over het verslag van schriftelijk overleg over het rapport
Werkgroep liberalisering naamrecht.