Memorie van antwoord wijziging van de Wet basisregistratie personen over kinderen die op het moment van geboorte niet meer in leven zijn

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is.