Regels aangifte geboorte

Het is verplicht om binnen 3 dagen na de geboortedag van een kind aangifte te doen. Dit moet u doen in de gemeente waar het kind geboren is. Na de aangifte geeft de gemeente een geboorteakte af.

Binnen 3 dagen geboorteaangifte doen

Het is verplicht binnen 3 dagen na de bevalling aangifte te doen van een geboorte. Is dit niet mogelijk door het weekend of een feestdag? Dan moet u dat op de 1e werkdag na het weekend of de feestdag doen. Doet u te laat aangifte dan riskeert u een boete.

Personen die aangifte van een geboorte mogen doen

Niet iedereen mag aangifte van een geboorte doen. Eén van de volgende personen kan aangifte doen:

 • de vader of de moeder;
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was als de ouders geen aangifte kunnen doen, bijvoorbeeld een vriend of familielid;
 • een medebewoner van de woning waar het kind geboren is;
 • als er niemand bij de geboorte aanwezig was: het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek.

Medebewoners of ziekenhuismedewerkers kunnen alleen geboorteaangifte doen als er niemand bij de geboorte aanwezig was.

Geboorteakte bij geboorteaangifte

Bij de geboorteaangifte wordt er een geboorteakte opgemaakt. In dit geboortebewijs staan de namen van uw kind. Komt u er later achter dat er een (spel)fout in de akte staat? Dan kunt u de fout in de geboorteakte laten verbeteren.

Een buitenlandse geboorteakte kunt u laten registreren in Nederland.

Benodigde documenten bij geboorteaangifte

Voor een geboorteaangifte zijn de volgende documenten nodig:

 • Geldig paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) van de persoon die aangifte doet. Of een rijbewijs als de persoon die aangifte doet woont in de gemeente waar aangifte wordt gedaan.
 • Een geldig paspoort of ID-kaart van de moeder. Of een rijbewijs als de moeder woont in de gemeente waar de aangifte wordt gedaan.

De volgende documenten zijn niet verplicht bij een geboorteaangifte. In sommige gevallen kunnen ze wel handig zijn om mee te nemen:

 • Geboortebericht van het ziekenhuis of de verloskundige met daarin de geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind.
 • Een kopie van een eventuele erkenningsakte als het kind voor de geboorte is erkend.
 • Akte van naamskeuze als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam het kind krijgt.

Geboorte kind in vervoersmiddel: waar aangifte doen?

Het kan zijn dat een kind wordt geboren tijdens vervoer of op reis. Bijvoorbeeld:

 • in een rijdend voertuig, zoals een ambulance;
 • op een varend schip;
 • tijdens de binnenlandse luchtreis met een luchtvaartuig.

Gebeurt dit op Nederlands grondgebied? Dan moet u aangifte van geboorte doen in de gemeente waar dit kind het voertuig of luchtvaartuig verlaat. Of waar het schip ligplaats kiest.

Aangifte kind dat kort na de geboorte overlijdt

Van een kind dat kort na de geboorte komt te overlijden wordt een geboorteakte opgemaakt. Dat geldt ook als het kindje overlijdt binnen de termijn van 3 dagen die geldt voor de geboorteaangifte. Er wordt dan gelijktijdig een akte van overlijden opgemaakt.

Aangifte levenloos geboren kind

Komt een kindje levenloos ter wereld, dan wordt er een akte van een levenloos geboren kind opgemaakt. Het opmaken van de akte is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. De akte komt inhoudelijk overeen met een geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister. De akte van een levenloos geboren kind is een officieel bewijs en een officiële erkenning dat het kind ter wereld is gekomen.

Ook mogen de ouders als het om een eerstgeborene gaat, de achternaam van hun kind kiezen. Dat kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. De naamskeuze is niet bindend voor volgende kinderen.

Meer informatie vindt u in het informatieblad Levenloos geboren kind: akte en naamskeuze.

Kosten van de geboorteaangifte

Aan geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden. Wel betaalt u kosten als u een afschrift van de geboorteakte wilt.

Aangifte geboorte in buitenland

Als uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte doen bij de lokale autoriteiten.

Een buitenlandse geboorteakte kunt u laten registreren in Nederland.

De Rijksoverheid. Voor Nederland