Fraude is een probleem voor de hele samenleving. Want fraude kost geld. Fraudeurs krijgen onterecht voordeel door bijvoorbeeld beroep te doen op overheidsvoorzieningen. Zoals subsidies, uitkeringen en studiefinanciering. Of inkomensafhankelijke regelingen. Mensen die deze voorzieningen echt nodig hebben, zijn hiervan de dupe. Daarnaast kost de aanpak van fraude geld. En dat geld kunnen we daardoor niet uitgeven aan zorg, onderwijs, wegen. Of andere zaken waar iedereen profijt van heeft. Daarom neemt het kabinet maatregelen om fraude aan te pakken en werken ministeries samen om fraude te bestrijden.

Belastingfraude melden

Ondernemers kunnen signalen van vermoedelijke fraude melden bij de BelastingTelefoon.