Bestrijden invoer en handel van illegale sigaretten

De illegale tabakshandel is niet alleen een economisch probleem. Bij illegale sigaretten is er sprake van belastingontduiking en van schending van het merkenrecht. Bovendien zijn illegale sigaretten vaak nog ongezonder dan echte sigaretten.

Sigarettensmokkel bestrijden

De Douane en de FIOD bestrijden de smokkel en illegale handel in tabaksproducten samen met:

  • branche-organisaties voor de tabaksindustrie;
  • de Stichting Sigarettenindustrie (SSI);
  • de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (VNK);
  • grotere Nederlandse producenten van tabaksproducten.

Overzicht onderschepte illegale sigaretten

Het ministerie van Financiën publiceert jaarlijks een overzicht van de in beslag genomen illegale sigaretten. Daarin vindt u ook de (waarschijnlijke) herkomst en bestemming van de sigaretten.