Fraude met belastingen

Bij fraude met belastingen geeft iemand opzettelijk verkeerde informatie op om hier onrechtmatig voordeel uit te krijgen. Het gaat om misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen. Daarom neemt het kabinet maatregelen tegen fraude.

Belastingen ontduiken

Fraude vindt plaats door bijvoorbeeld belastingen te ontduiken. Of door een onterecht beroep te doen op subsidies, inkomensafhankelijke regelingen of toeslagen. Het is belangrijk om fraudeurs een stap voor te zijn.

Door belastingfraude loopt de Staat jaarlijks vele miljarden euro's mis. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid.

Maatregelen fraude

Het kabinet neemt maatregelen om fraude met publieke middelen te voorkomen en effectiever te bestrijden. Zo zijn maatregelen genomen op het gebied van:

 • sociale voorzieningen, door intensievere handhaving en preventie en meer samenwerking;
 • toeslagen en fiscaliteit, zoals een verlengde beslistermijn bij de aanvraag van een toeslag;
 • studiefinanciering, door misbruik uitwonendebeurs en eenoudertoeslag aan te pakken;
 • zorg, door onder andere de toezichts- en opsporingsfunctie in de zorg te versterken;
 • subsidies, door onder meer effectieve controle bezoeken uit te voeren.

Aanpak fraude

Als overheidsinstanties samenwerken, kunnen zij fraude aanpakken. Daardoor is er nu een rijksbrede anti-fraudestrategie, waardoor fraude op 4 manieren wordt aangepakt:

 • Fraudebestendige regels

  Deze regels beperken de ruimte voor fraude zo veel mogelijk. Hiervoor worden alle nieuwe wetten en regels op fraudebestendigheid getoetst. Helaas zijn beroepsfraudeurs vindingrijk. Actuele kennis van betrokken overheden over fraudepatronen, fraudeurs en hun werkwijzen is belangrijk. Zo blijft de overheid leren en kan zij blijven bijsturen.
 • Betere informatievoorziening opsporingsdiensten

  De overheid heeft steeds meer mogelijkheden om fraude te signaleren en op te sporen. Door de informatie in basisregistraties te verbeteren kunnen controleurs verdachte gevallen sneller achterhalen. Bijvoorbeeld de basisregistratie personen van de gemeente.
 • Fenomenen bestrijden die het plegen van fraude mogelijk of makkelijker maken

  Sommige fraudevormen maken het mogelijk om andere fraude te plegen. Denk bijvoorbeeld aan identiteitsdiefstal, faillissementsfraude en gefingeerde dienstbetrekkingen. Burgers, bedrijven en de overheid zijn hier slachtoffer van. Door dit aan te pakken is het moeilijker om fraude met collectieve voorzieningen te plegen. Ook is het moeilijker voor fraudeurs om burgers en bedrijven op te lichten.
 • Gerichte aanpak van fraudeurs

  Overheidsdiensten gaan nauwer samenwerken. Zij kijken wat de meest effectieve methode is om fraudeurs op te sporen en te vervolgen. Daarbij treedt de overheid op als 1 geheel. Zo wordt het strafrecht niet geïsoleerd ingezet, maar afgestemd met anderen in de handhavingsketen.

Internationale aanpak belastingontduiking

De Nederlandse Belastingdienst werkt samen met buitenlandse belastingdiensten om zwartspaarders op te sporen. Het gaat om:

Met de Verenigde Staten zijn hierover aparte afspraken gemaakt, gebaseerd op de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Voor andere landen maakt Nederland vergelijkbare afspraken in de Common Reporting Standard (CRS).