Fraude met omzetbelasting (btw)

Naast particulieren zijn er ook bedrijven en instanties die hun belastingen niet betalen. Denk bijvoorbeeld aan btw-carrouselfraude. Bij deze vorm van fraude draagt een ondernemer geen btw af. Maar hij brengt die wel in rekening.

Btw-carrouselfraude

Btw-carrouselfraude raakt betrouwbare bedrijven op 2 manieren. Ten eerste is het onmogelijk te concurreren met iemand die zijn product op de markt zet zonder btw. Ook kunnen welwillende bedrijven onbewust onderdeel worden van carrouselfraude.

Bestrijding btw-carrouselfraude

Nederland is koploper in Europa als het gaat om de bestrijding van btw-carrouselfraude. Voormalig staatssecretaris Weekers heeft meerdere keren internationaal aangedrongen op maatregelen tegen belastingfraude. In juni 2013 leidde dit tot de invoering van het snelle reactiemechanisme. Opsporing van internationale carrouselfraude kan hierdoor sneller.

Verleggingsmaatregel: maatregel tegen btw-fraude

Ondernemers kunnen voorkomen dat ze betrokken raken bij btw-carrouselfraude, als zij fraudegevoelige artikelen als mobiele telefoons, spelcomputers, laptops of tablets kopen.

Bijvoorbeeld door de btw te verleggen naar de ondernemer waar men zaken mee doet. Dan betaalt de andere ondernemer de btw aan de Belastingdienst.

Belastingfraude melden

Ondernemers kunnen signalen van vermoedelijke fraude melden bij de BelastingTelefoon.