Kamerbrief over de herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en het verbod op inhoudingen

Aanbiedingsbrief van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de voorzitter van de Eerste Kamer van een afschrift van een kamerbrief aan de Tweede Kamer betreffende de herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en het verbod op inhoudingen.