Opdrachtgevers wegvervoer vanaf 1 januari 2017 aansprakelijk voor onderbetaling chauffeurs

DeĀ Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de ketenaansprakelijkeid voor loonvordering uit te breiden met de overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg en de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg (ook wel expeditieovereenkomst genoemd).

Dit betekent dat opdrachtgevers voor het vervoeren van goederen over de weg aansprakelijk gesteld kunnen worden voor onderbetaling van de werknemer.

Meer informatie: Staatsblad 2016, nr. 420